top of page
הורדת האפליקציה החלה.
עוד כמה רגעים ויוצאים לדרך 🚗 

תוכלו לעקוב אחר ההוראות להלן על מנת לאפשר את ההגדרות הנחוצות לתהליך ההתקנה.

צילומי המסך המצורפים תואמים את מרבית דגמי סמסונג החדשים אך יתכנו שינויים קלים במכשירים שונים.

לחצו על פתיחה

1

לחצו על הגדרות

2

לחצו על אפשר ממקור זה ואז על כפתור החזרה

3

לחצו על התקנה

4

bottom of page